Call of Duty 4 карта - Strike at Karkand

Call of Duty 4 Modern Warfare

Call of Duty 4 карта - Strike at Karkand 0Call of Duty 4 карта - Strike at Karkand 1Call of Duty 4 карта - Strike at Karkand 2Call of Duty 4 карта - Strike at Karkand 3Call of Duty 4 карта - Strike at Karkand 4

Карта для Call of Duty 4 Modern Warfare - Strike at Karkand

Размер Карты: Средняя.

Режимы игры: DM, TDM, SD, SAB.

Скачать

Файл:
cod4_strike_at_karkand_v2.rar 100 байтскачан 297 раз
15:02
2871
RSS
Valerah_Yutkin
11:04
Плоховато...
Загрузка...